Rijnstate: meer zorg buiten het ziekenhuis

18-05/2018

Rijnstate in Arnhem wil de komende jaren de gezondheidstoestand van meer patiënten buiten dan binnen de muren van het ziekenhuis bewaken. Zodra de zorg in het ziekenhuis niet per se nodig kiest Rijnstate ervoor dit in toenemende mate op afstand doen. Daartoe gaat het ziekenhuis samen met het bedrijf Philips de kliniek van de toekomst op poten zetten.

BERRIE VAN HELDEN

Dat wordt een virtueel zorgcentrum waarbij door middel van technologische innovatieve oplossingen patiënten op afstand in de gaten kunnen worden gehouden. Vrijwel ieder bed thuis in het verzorgingsgebied van Rijnstate kan worden ingericht als bed met bewakings- en monitoringsapparatuur.
Dat kan betekenen dat er minder bedden in het ziekenhuis komen te staan. Daardoor komt er in de toekomst meer ruimte voor grotere eenpersoonskamers met nog meer geavanceerde apparatuur. Volgens Rijnstate betekent het bewaken op afstand dat het aantal ziekenhuisbedden in de regio als het ware van 650 tot 450.000 wordt uitgebreid. Rijnstate gaat onderzoeken welke patiënten voor thuisobservatie in aanmerking komen. Dat gebeurt aan de hand van pilots. Gedacht wordt aan patiënten met chronische aandoeningen zoals COPD (longkwaal) en hartfalen.
Daar is apparatuur voor nodig die tijdig signalen afgeeft. Op die manier moet worden voorkomen dat de gezondheidstoestand van de patiënt verslechtert. Indien nodig kunnen zorgverleners snel vanuit het ziekenhuis ingrijpen.
Daar ligt een taak voor Philips. ,,De samenwerking verstrekt de gezamenlijke ambitie om zorg, waar mogelijk naar de thuissituatie te brengen.'', zegt Henk Valk, CEO Phillips Benelux.
,,Het is natuurlijk van essentieel belang dat, zodra een signaal afgaat, een zorgverlener snel bij de patiënt thuis kan zijn of dat de patiënt snel naar het ziekenhuis wordt gebracht'', aldus bestuursvoorzitter Wim van Harten van Rijnstate.
Ook patiënten die een chirurgische ingreep hebben ondergaan zoals een maagverkleining of darmoperatie kunnen voor dit type zorg in aanmerking komen, aldus Rijnstate.
Deze patiënten worden op dit moment nog enkele dagen in het ziekenhuis bewaakt. Met een goed monitoringssysteem kan dit volgens Rijnstate en Philips op afstand gebeuren. Hier ligt ook een rol weggelegd voor een huisarts, het verpleeghuis of een mantelzorger.
Ook binnen het ziekenhuis willen de twee partijen steeds vaker innovatieve patiëntbewakings- en monitoringsoplossingen op verschillende afdelingen inzetten.

                                                                                                                                                                                                                                                    (Quelle: De Gelderlander,  16 mei 2018)