Ziekenhuis Gelderse Vallei doorbreekt taboe door poeppoli

30-11/2018

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een polikliniek voor ontlastingsproblemen gestart, waar mensen terecht kunnen die last hebben van verstopping, ongewild verlies van ontlasting of andere bekkenbodemproblemen. Patiënten lopen vaak te lang met klachten rond vanwege het taboe op het onderwerp.

 

Dat meldt Ziekenhuis Gelderse Vallei op 29 november. De polikliniek maakt deel uit van het kennis- en expertisecentrum DarmLeverzorg, waarin het ziekenhuis haar kennis over voeding en bewegen samen met de zorg rond darmkanker heeft gebundeld.

Op de polikliniek voor ontlastingsproblemen werkt een speciaal team dat bestaat uit MDL-artsen, chirurgen, een physician assistant, een continentieverpleegkundige en bekkenfysiotherapeuten. Patiënten met ontlastingsproblemen krijgen snel en efficiënt een diagnose en behandelplan.

Behandeling

Eén op de tien mensen krijgt te maken met ontlastingsproblemen. Die ontstaan vaak door afwijkingen van de bekkenbodem of door onjuist of eenzijdig voedselpatroon, drinkgedrag of te weinig bewegen. Tijdens spreekuren wordt vooral aandacht besteed aan volwaardige en vezelrijke voeding, in sommige gevallen wordt een diëtist ingeschakeld. Verder worden patiënten gestimuleerd te gaan bewegen en krijgen ze veelal een verwijzing naar een bekkenfysiotherapeut. Deze behandeling kan bestaan uit leefstijladviezen, adviezen voor goed toiletgedrag en training. Andere behandelmogelijkheden zijn medicatie en soms darmspoelen, operatie, of sacrale neuromodulatie.

Netwerk

Om haar expertise met andere deskundigen te delen, heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei zich aangesloten bij het landelijk netwerk van Defecatie Expertise Centra (DEC). In ziekenhuizen aangesloten bij het DEC is extra aandacht voor patiënten met incontinentie en obstipatie. Dit heeft als voordeel dat patiënten makkelijker de juiste zorg kunnen vinden.

(Quelle: Skipr, 29.11.2018)