Wetenschappelijke samenwerking Rijnstate en Universiteit Twente

24-01/2019

Ziekenhuis Rijnstate en het TechMed Centre van de Universiteit Twente (UT) gaan nauwer samenwerken in wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van robotica en personalized e-health. Ook kunnen studenten stageplekken krijgen in Rijnstate en kan het topklinisch ziekenhuis autonoom onderzoek uitvoeren, waarbij de UT dan de promovendi onder de hoede krijgt.

 

Wim van Harten, bestuursvoorzitter van Rijnstate, Victor van der Chijs, collegevoorzitter van Universiteit Twente en Frank Willems, voorzitter coöperatie medisch specialisten Rijnstate, hebben op 21 januari een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Samenwerkingsverbanden

Er liggen al samenwerkingsverbanden tussen het ziekenhuis en de universiteit. Zo werkt Jeanette Hofmeijer als specialist op de afdeling klinische neurofysiologie in Arnhem en is onderzoeker aan de UT. Hoogleraar Michel Reijnen en onderzoeker Erik Groot Jebbink hebben eenzelfde rol, op het gebied van vaatchirurgie en beeldvorming. Universitair hoofddocent Carine Doggen werkt ook voor de helft bij Rijnstate als hoofd wetenschappelijk onderzoek.

Innovaties

Wim van Harten is voorzitter van de raad van bestuur van Rijnstate en hoogleraar Quality management of health care technology aan de UT. "Rijnstate is een vooraanstaand topklinisch ziekenhuis. We kiezen voor structurele samenwerking met de Universiteit Twente op erkende topklinische functies van Rijnstate, zoals vasculaire zorg, postcoma-zorg en de kliniek van de toekomst", zegt Van Harten. "We verwachten dat deze samenwerking eraan bijdraagt dat onze patiënten sneller toegang hebben tot geavanceerde technologie en innovaties."

Beeldvorming

"De UT verkeert in de unieke positie dat het wel geneeskundige opleidingen aanbiedt, maar niet beschikt over een academisch ziekenhuis. Een goede relatie met ziekenhuizen als Rijnstate is dan van belang", zegt Michel Reijnen. Hij is sinds 1 september 2018 naast vaatchirurg in Rijnstate ook parttime hoogleraar Endovascular imaging & innovation op de UT. "Bovendien helpt contact met een ziekenhuis om als onderzoeker de klinische relevantie in het oog te houden. Omgekeerd kunnen wij bij Rijnstate wel onderzoeken en anamneses uitvoeren, maar hebben we steeds geavanceerdere beeldvorming nodig om te ontdekken wat een patiënt mankeert. Samenwerking met de UT betekent dat we onze wetenschappelijke tak makkelijker kunnen opbouwen."

(Quelle, Skipr, 21. januari 2019)