Zorg voor hulpbehoevenden

november 2012 - december 2014

In de komende decennia neemt de vergrijzing in de Euregio Rijn-Waal toe. Hierdoor stijgt de behoefte aan goede ouderenzorg aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens. Dit project vergelijkt, door middel van een praktijkstudie, de invulling en uitvoering van deze zorg in beide landen. Met als doel: van elkaar te leren, elkaar aan te vullen en waar mogelijk op elkaar af te stemmen. De projectpartners nemen alle verzekeringsaspecten van de ouderenzorg onder de loep, van zorgaanbod tot financiering, van personeelsinzet en administratie tot de uitvoering in de praktijk en de technische ondersteuning die hierbij nodig is. Alle gegevens worden verzameld, gedocumenteerd en geëvalueerd. Het doel is om gezamenlijk nieuwe zorgcriteria en praktische adviezen en oplossingen te ontwikkelen, waar ouderen in beide landen baat bij hebben. Dit zal leiden tot onderlinge afstemming van inhoud en uitwerking, informatie en transparantie in de ouderenzorg en een groot en sterk grensoverschrijdend netwerk.

Overzicht Project

Looptijd

november 2012 - december 2014

Kosten

€ 461.666,00

Subsidie

EU: € 215.987,00

Lead Partners

AOK Rheinland/Hamburg, Kleve

Partners

Zorgverzekeraar CZ, Nijmegen

Hou me op de hoogte