VitaKom

januari 2013 - maart 2015

Vitale gemeenten – Grensoverschrijdende ontmoetingen in de sport ter bevordering van een actieve leefstijl van kinderen en jongeren.

Een actieve leefstijl bevorderen, is niet aan landsgrenzen gebonden. Daarom gaan de Nederlandse gemeente Montferland en de Duitse gemeente Emmerich samen hun burgers vitaler maken. Dit doen zij via hun scholen en sportverenigingen, met inzet van deskundige voedingsvoorlichting en een gevarieerd sport- en beweegaanbod. Jongeren worden via de scholen bereikt en via de deelnemende sportverenigingen worden ook de ouderen erbij betrokken. In 2014 vinden vijftien activiteiten plaats om dit doel te realiseren. Deze activiteiten bestaan enerzijds uit een onderwijsaanbod voor een actieve leefstijl in scholen en bij sportverenigingen en anderzijds uit de organisatie van grensoverschrijdende sportevenementen. Beide gemeenten in de Euregio Rijn-Waal willen zo de levenskwaliteit van hun burgers vergroten en hen ondersteunen in een gezonde en actieve leefstijl.

Overzicht Project

Looptijd

januari 2013 - maart 2015

Kosten

49.988,00 €

Subsidie

EU: 24.988,00 €

Lead Partners

Gemeente Montferland

Partners

Stadt Emmerich

Hou me op de hoogte