Cluster 5: Benchmark infectiepreventie bij operaties

april 2016 - maart 2019

NL/D benchmark en gezamenlijke NL/D pilot van een NL en van een D ziekenhuis inzake van een preventieve aanpak m.b.t. infecties die kunnen ontstaan na operaties. Doel van dit project is dat bijv. de Duitse patient die in Nederland wordt behandeld, niet eerst 3 dagen in quarantaine moet verblijven. De waarborgen die hierdoor ontstaan kunnen de mobiliteit van de patiënten in de grensregio verder versterken. Ervaringen worden breed in de grensregio gedeeld. In het project EurSafety (interreg IV) is men ervan uit gegaanop basis van de NL richtlijn de Duitse richtlijn te veranderen. Hier gaat het om een gemeenschappelijke richtlijn te creëren.

In Duitsland wordt sinds geruime tijd gediscussieerd over de nieuwe infectie die  patiënten met MRSA tijdens hun stationaire ziekenhuisopname oplopen. Vaak wordt dan naar het Nederlandse gezondheidssysteem met zijn hygiënestandaards en lage infectiepercentages als benchmark gewezen. In de Duitse ziekenhuizen worden echter zinvolle maatregelen getroffen ter vermijding van infecties. Deze worden in de Nederlandse ziekenhuizen (nog) niet op die manier getroffen. En er moeten dus ook voor anderebesmettelijke risico's, zoals bijv. postoperatieve wondinfecties, door beademing ontstane longontsteking, door katheter ontstane urineweginfecties of door primaire vasculaire katheter ontstane bloedvergiftiging, passende preventieve strategieën worden getroffen.

 

Hier kunt u de folder met betrekking tot Cluster 5 downloaden.

 

Overzicht Project

Looptijd

april 2016 - maart 2019

Kosten

382.281,80 €

Subsidie

191.140,90 €

Lead Partners

Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH

Partners

Vie Curi medisch centrum, Venlo

Hou me op de hoogte