Cluster 11: Netwerken - Euregionale Grensoverschrijdende Matchings

maart 2016 - februari 2020

 

Het netwerk wordt gebruikt voor sector overschrijdende contacten, als basis voor nieuwe project ideeën en matchings en voor disseminatie van (tussen) resultaten van de zorgclusters. Het zoeken naar mogelijke NL / D partners; contact leggen, inplannen en uitvoeren 70 matching gesprekken, uitwerken en vastleggen van 70 interviews; het destilleren van 10 projectideeen; vaststellen verdere vervolgstappen en uitwerking van ideeen en rapportage en controlling.

Het voorbereiden van 8 Workshops, het inplannen en organiseren; de output van workshops verwerken en presenteren;  het matchen van zorginstellingen en ondernemers, de mogelijkheden van haalbaarheidsstudies definieren en opstellen.

De toekomst van de zorgsector wordt niet alleen bepaald door de ziekenhuizen, ook de technologie speelt hierbij een grote rol. I.v.m. de sterke toename van het gebruik van e-health in zorg (krimp, vergrijzing, zorgkosten) zullen Health Valley, de Maastricht Health Campus, Gesunder Niederrhein en Gesundheitsnetzwerk-Niederrhein betrokken worden bij diverse matches en deel gaan nemen aan het netwerk Euregionaal Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg.

Organisaties binnen het netwerk Euregionaal Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg kunnen als Field Lab voor het MKB functioneren. Zo komt het tot gerichte innovatie. Organisaties binnen het netwerk kunnen gebruikt worden als launching customers, wat leidt tot synergie.

Er worden 4 Business development events en 30 matchingsgesprekken georganiseerd. Gesprekken met NL/D bedrijven en instellingen, de onderwerpen van haalbaarheidsstudies worden geselecteerd voor een mogelijk vervolgproject technologische zorg-innovatie;

7 studies voor 5 NL/D technologische zorg-innovatie-combinaties in voortraject uitwerken;  5 definitieve studies worden gepland, opgestart, uitgevoerd en rapporteerd; de resultaten van de studies in mogelijke vervolgtrajecten worden uitgewerkt;

het faciliteren van fase II: Fieldlab mogelijkheden gaan benutten.

 

Hier kunt u de folder met betrekking tot Cluster 11 downloaden

 

 

 

Overzicht Project

Looptijd

maart 2016 - februari 2020

Kosten

375.984,00 €

Subsidie

375.984,00 €

Lead Partners

Health Valley

Partners

Innovativ Medizin NRW Euregio Rijn-Waal

Hou me op de hoogte