Zorg zonder grenzen

januari 2011 - april 2014

Verbetering van de positie van patiënten bij grensoverschrijdende zorg. Dat is waar Patiëntenverenigingen DPWV Kleve (D) en Zorgbelang Gelderland (NL) al sinds 2006 intensief aan samenwerken. In dit project is verder ingegaan op ervaringen van zorgvragers op het gebied van ouderenzorg en ziekenhuiszorg. Rondom deze thema’s zijn ervaringen verzameld, die een beeld geven van de kwaliteit en toegankelijkheid van deze zorg aan beide zijden van de grens. Deze ervaringen zijn vertaald naar informatie die het voor zorgvragers beter mogelijk maakt te kiezen voor vormen van zorg aan de andere kant van de grens. Voor het verzamelen van kennis is gebruik gemaakt van de methodiek van levensverhalen, waarbij de subjectieve ervaring, beleving, centraal staat. Voor het verspreiden van kennis is gebruik gemaakt van een tweetalige website, tweetalige brochures en spreekuren bij zowel DPWV Kleve (D) als bij Zorgbelang Gelderland (NL). Daarnaast hebben beide belangenverenigingen invloed gehad op de kwaliteit van en toegang tot de zorg, door middel van gesprekken met zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars. Dankzij dit project kunnen zorgvragers in de grensregio beter keuzes maken die hun kwaliteit van zorg en leven verbetert. Meer informatie is te vinden op www.zorgbelanggelderland.nl

Overzicht Project

Looptijd

januari 2011 - april 2014

Kosten

€ 266.053,00

Subsidie

EU: € 133.026,00 Provincie Gelderland: € 50.000,00

Lead Partners

Zorgbelang Gelderland, Arnhem

Partners

Paritätischer Wohlfahrtsverband NRW, Kleve

Hou me op de hoogte