SPD Kleef: ‘Nederlandse ambulance ook naar Duitsland’

14-06/2019

 

 
Nederlandse ambulances moeten ook in Duitsland hulp kunnen bieden. © Getty Images

SPD Kleef: ‘Nederlandse ambulance ook naar Duitsland’

KLEEF - De SPD (het Duitse zusje van de PvdA) in Kleef wil dat ambulances uit Nederland ook in Duitsland hulp mogen verlenen. Dat mag nu niet: Josef Gietemann, de voorzitter van de SPD in Kleef, wil dat dat verandert.

Gietemann zegt in de NRZ (Neue Rhein Zeitung) dat het verbeteren van de noodhulp door ambulances dringend nodig is. Het moet vooral ongecompliceerder, aldus de SPD-voorman.

Probleem is nog het feit dat op Duitse ziekenwagens een arts meerijdt, die de medische handelingen mag verrichten. Het personeel (ambulancebroeders) op de Krankenwagen - die worden in Duitsland aangestuurd door de meldkamer van de brandweer - mag dat niet.

,,Maar in Nederland is de bemanning van een ambulance zo opgeleid dat die bepaalde medische handelingen - het geven van een spuitje of het toedienen van medicijnen - zelfstandig mag uitvoeren. In Duitsland mag dat niet: de bemanning is daardoor niet verzekerd als er iets mis gaat.”

Omgekeerd wel

Gietemann constateert dat een Nederlandse ambulance dus niet de grens over mag, terwijl omgekeerd een Duitse ambulance dat wel mag om snel hulp in noodgevallen te verlenen. ‘Dat speelt bijvoorbeeld in grensdorpen als Spyck bij Lobith, bij Siebengewald en bij Bergen. Daar verleent de Duitse ambulance soms de eerste hulp', aldus Gietemann.

Volgens de SPD moet de Duitse wet dus aangepast worden. Dat zou op het niveau ‘Düsseldorf-Den Haag ’ moeten gebeuren, maar Gietemann vreest dat daar deze regeerperiode niks meer van komt. Hij pleit er dan ook voor om dat op regionaal niveau in te gaan vullen en wijst daarbij op de regio Maastricht-Aken waar dat al gebeurd is.

De grensoverschrijdende samenwerking wordt hier sinds 2005 gecoördineerd door bureau EMRIC (Euregio Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing). Er werden afspraken gemaakt over de manier waarop de hulpdiensten uit verschillende landen elkaar helpen. Onder leiding van EMRIC worden deze afspraken periodiek beoefend. Ook zijn er afspraken gemaakt over de kosten.

900 keer

Inmiddels gaan er per jaar zo’n 900 ambulances de grens over om de snelst mogelijke adequate hulp te verlenen en helpen in zo’n 300 gevallen brandweerdiensten elkaar in geval van nood. ‘Zo moet het in de grensregio Nijmegen-Kleef ook kunnen’, zegt Gietemann. Hij zal de kwestie aankaarten tijdens de vergadering van de Euregioraad (grensoverschrijdend samenwerkingsverband) van juni.

(Quelle: gelderlander.nl/22 mei 2019)