Radboudumc ontvangt zorgministers Hugo de Jonge en Jens Spahn

19-05/2020

Het Radboudumc kreeg vrijdag 15 mei bezoek van de Nederlandse minister van Volksgezondheid en zijn Duitse collega Jens Spahn. Zij lieten zich bijpraten over verschillende lopende onderzoeken rondom het coronavirus. Volgens Hugo de Jonge belangrijk onderzoek waarvan de resultaten met veel belangstelling worden afgewacht.

Er waren presentaties over het onderzoek naar de effecten van het BCG-vaccin, van onder andere Mihai Netea en Simone Moorlag. Daarnaast vertelde Guillén Fernandez over het DynaMore project, waarbij, in grote internationale samenwerking, de psychologische gevolgen van de coronacrisis onderzocht worden.

Tijdens een rondleiding door het ziekenhuis kregen de bezoekers, onder wie ook voorzitter van de Gezondheidsraad Bart-Jan Kullberg, uitleg over de MuCo en InLoCo studie. Daarna praatte Hans van der Hoeven de groep bij over de situatie op de Intensive Care en was er ruimte voor Frank van de Veerdonk, Leo Joosten en Chantal Bleeker.

De ministers sloten af met een 1-op-1-gesprek in Huize Heyendael en een aantal interviews met journalisten, waarin Hugo de Jonge aangaf veel waarde te hechten aan de onderzoeken die worden uitgevoerd in het Radboudumc en de resultaten ervan met veel interesse af te wachten.