Uitwisseling zorgdata Duitsland en Nederland

04-12/2020

Het Bondsministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Duitse en Nederlandse kennisorganisaties Gematik en Nictiz hebben hiertoe een verklaring afgelegd op de Europese conferentie ‘Digal Health in the 21st Century – Challenges Facing eHealth Competence Centers in Europe’.

Gematik en Nictiz gaan met betrokken zorgverleners de gegevensuitwisseling in de grensstreek van beide landen testen. “In het geval van een medische noodsituatie is het noodzakelijk dat zorgprofessionals toegang hebben tot patiëntgegevens zoals het medicatieoverzicht, eventuele chronische ziekten of andere aandoeningen”, aldus Nictiz.

 

Niet beschikbaar

Dit kan een beter beeld geven van de patiënt, waardoor een betere en veiligere behandeling mogelijk is. Tot nu toe is deze informatie uit een ander land niet beschikbaar of onvolledig. In de pilot wordt dit probleem met grensoverschrijdende digitale uitwisseling van patiëntengegevens opgelost. Gematik en Nictiz, de twee nationale kennisorganisaties, gaan samen met artsen en medische instellingen de pilot begeleiden.

 

“Dit partnerschap staat voor grotere patiëntveiligheid in de EU door de grensoverschrijdende uitwisseling van de medische noodzakelijke patiëntgegevens,” zegt Stefan Höcherl, hoofd afdeling Strategy & Europe van Gematik.

 

“Het verheugt ons om met Gematik te kunnen werken aan de internationale standaardisatie van gegevensuitwisseling”, aldus Leonique Niessen, directeur/bestuurder van Nictiz. “Dit project zal ons, mede door de centrale rol voor zorgverleners en zorginstellingen aan beide zijden van de grens, veel inzicht bieden in de digitalisering van uitwisseling van patiëntgegevens in de praktijk.”