Radboudneuroloog Bas Bloem wil bestrijdingsmiddelen in de ban

15-07/2021

Neuroloog en hoogleraar Bas Bloem van het Radboudumc in Nijmegen maakt zich grote zorgen over de explosieve stijging van het aantal Parkinson-patiënten. Hoe leggen we volgende generaties uit dat zij Parkinson kregen omdat wij aarzelden om maatregelen te nemen?" Op 2 september komt de Nederlandse versie van het boek Parkinson Pandemie uit, dat Bloem samen met Amerikaanse wetenschappers schreef. Het eerste exemplaar wordt aan Mark Rutte aangeboden. 

 

Bloem geldt wereldwijd als expert, hij ziet al zijn hele werkzame leven hoe die 'akelige hersenziekte' het leven van zijn pati ënten vernielt en is ervan overtuigd dat chemische (bestrijdings-)middelen een belangrijke oorzaak zijn. Dat wordt overal in de wereld ook bevestigd. Eerder pleitte hij al in De Gelderlander al voor een verbod op pesticiden. Maar in plaats van zo 'n verbod wil de Nederlandse overheid eerst nog meer onderzoek.

 

Chemische bestrijdingsmiddelen worden vooral gebruikt in de land- en tuinbouw. Het zijn in de eerste plaats de boeren zelf die door hun gebruik van pesticiden het risico lopen op Parkinson. “Zij zijn dus zelf ook slachtoffer, ik beschouw hen niet als dader", zegt Bloem. Ook de 'gewone' consument krijgt het binnen. Die kan de bestrijdingsmiddelen vooral via voeding binnenkrijgen. Bloem: ,,Wie bijvoorbeeld levenslang veel melkproducten gebruikt, loopt een verhoogd risico op Parkinson. En er zijn studies die laten zien dat mensen ook worden blootgesteld aan pesticiden als ze bespoten groenten en fruit eten. Het precieze effect van het gif op ons voedsel wordt nog nader onderzocht."

 

Ongerustheid

De Gezondheidsraad erkent wel dat er ' reden is voor ongerustheid'. Waarom aarzelt de Nederlandse overheid met het nemen van maatregelen? Bloem: ,,Dat komt door twee Nederlandse proefschriften met inderdaad iets minder duidelijke uitkomsten dan we wereldwijd zien. Toch, als je goed naar de resultaten kijkt, staan in die proefschriften ook meerdere signalen."

 

,,In Frankrijk is Parkinson al erkend als beroepsziekte onder (wijn-)boeren en Duitsland overweegt dat ook te doen. In Nederland moeten wij niet langer dralen maar het zekere voor het onzekere nemen. Pesticiden moeten in de ban als er ook maar de geringste twijfel over is. Want anders maakt Parkinson onnodig meer slachtoffers ", zegt Bloem.

 

De Hersenstichting voorziet tot 2040 een explosieve stijging van Parkinsonpatiënten in ons land van liefst 71 procent. Dan zullen 82.600 mensen met Parkinson moeten leven. Onder hen ook jongeren, mensen onder de vijftig. ,,Op onze speciale Parkinson-poli in Nijmegen is de jongste patiënt pas dertien jaar. Dit is geen ouderdomsziekte, je krijgt het niet alleen omdat je op leeftijd bent, omgevingsfactoren helpen een fors handje mee." De neuroloog spreekt van een 'ware Parkinson-pandemie'. ,,In 2015 waren er wereldwijd 6,3 miljoen patiënten. Als het zo doorgaat is dat in 2040 het dubbele, 12,9 miljoen.