Brabantse ziekenhuizen leiden samen 10% meer zorgverleners op

29-09/2021

“Het actieprogramma richt zich in eerste instantie op de opleidingen voor IC- en SEH-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten. Beroepen waar mede door corona en inhaalzorg een grote vraag naar is”, zegt Anita Wydoodt, voorzitter van het bestuurlijk overleg FZO Noord-Brabant en ETZ-bestuurder. “Het programma start nu en heeft een looptijd van drie jaar. Het richt zich op samen innovatief opleiden en voorkomen van uitval tijdens de opleiding. Ook gaan we een proef doen met een regionale flexibele schil vanaf voorjaar 2022, waarbij we elkaar kunnen helpen én zorgverleners de kans krijgen om in de keuken van een ander ziekenhuis te kijken.”

 
Brabantse Deelname

Negen Brabantse ziekenhuizen doen mee: Amphia Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, Bernhoven, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima MC en St. Anna Ziekenhuis.

 

Arbeidsmarkt

Met het actieprogramma sluiten de ziekenhuizen aan op de Verklaring Versterking Arbeidsmarkt Zorg. Deze werd op 15 september aangenomen door alle leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

 

Coalitie

Het actieplan wordt in coalitie met drie andere netwerkorganisaties uitgevoerd: het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), Transvorm (de regionale werkgeversorganisatie die inzet op oplossingen voor de tekorten op de (zorg)arbeidsmarkt) en BEN OK (het platform voor innovatieve opleiding en ontwikkeling op de operatiekamers in Brabant).

 

(Sterre ten Houte de Lange)