HAN organiseert nieuw leiderschapsprogramma voor ouderenzorg

06-10/2021

Ruim één op de vier medewerkers in Zorg en Welzijn is korter dan één jaar in dienst. Uit een landelijk uitgevoerd onderzoek, in en door Zorg en Welzijn, bleek dat betere communicatie met de leidinggevende en het bieden van loopbaanmogelijkheden verdere uitstroom kunnen voorkomen. HAN University of Applied Sciences in Arnhem besloot daarom tot een gezamenlijke aanpak op dit vlak. De HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) bestaat uit veertien academies met opleidingen, onderzoek en advies.

 
Jaarprogramma

Ruim 100 leidinggevenden van negen ouderenzorgorganisaties uit de regio nemen als eerste deel aan het jaarprogramma. Het programma ondersteunt de leidinggevenden in het effectiever te worden in de communicatie en samenwerking. Het geeft daarbij concrete handvatten om de doelen te bereiken die zij samen met hun team voor ogen hebben.

 

Uitdagingen

Ton Poos, voorzitter Raad van Bestuur Vilente: “Het mooie van het Leiderschapsprogramma is dat leidinggevenden, te midden van alle uitdagingen, hun toegevoegde waarde als leidinggevende nog meer kunnen laten zien. Het wordt nog inzichtelijker welke positieve invloed hun rol en vaardigheden hebben op het werkplezier en behoud van medewerkers.”

 

Samenwerking

Het Leiderschapsprogramma is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen veertien ouderenzorgorganisaties, regionale onderwijspartners CHE en de HAN en WZW, werkgeversvereniging in Zorg en Welzijn.

 

(Lennard Bonapart)