Smartwatch biedt nieuw inzicht bij ziekte van Parkinson

09-06/2022

In 2016 startten het Radboudumc en Verily, een bedrijf van Google-moeder Alphabet dat zich richt op “precision health”, de Parkinson op Maat studie, een onderzoek bij ruim 500 mensen met de ziekte van Parkinson. Eén van de doelen was om nieuwe methoden te ontwikkelen die de ernst van de ziekte van Parkinson nauwkeurig in kaart kunnen brengen. Uit eerder onderzoek kwam naar voren gekomen dat het bezoek naar het ziekenhuis invloed had op de metingen bij Parkinson.

 

Ander beeld thuis

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat metingen in de thuissituatie inderdaad vaak een ander beeld laten zien dan de metingen in het ziekenhuis. ‘Alle deelnemers hadden dezelfde testen ook een keertje in het ziekenhuis uitgevoerd. De uitkomsten van die ene meting weken vaak af van de wekelijkse metingen in hun thuissituatie. We zijn ervan overtuigd dat resultaten in de thuissituatie een veel completer en ook nauwkeuriger beeld geven van de ernst van de Parkinson’, zegt onderzoeker Luc Evers van het Radboudumc.

 

Ziekteprogressie

De volgende stap is om te kijken of het slimme horloge kan worden gebruikt om ziekteprogressie over langere tijd te meten. ‘We hebben nu een instrument voorhanden dat in de nabije toekomst gebruikt kan worden als nieuwe digitale thermometer voor parkinson’, zegt Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan het Radboudumc. ‘Hiermee kunnen we het effect van nieuwe, ziekte-remmende therapieën beter beoordelen, objectiever, over langere tijd, en bovendien bij de mensen thuis.’