Leden

Deelnemers aan het forum zijn vertegenwoordigers van de lidorganisaties. Zij behartigen de belangen van de desbetreffende lidorganisatie.

Hun taken zijn:

  • Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van kaderprojecten en deelprojecten
  • Beoordeling project aanvragen van leden in samenwerking met niet-leden
  • Aanbevelingen van projectaanvragen aan de commissies van de Euregio Rijn-Waal.
  • Begeleiding van het kaderproject alsmede de deel- en afzonderlijke projecten
  • Aansturing van besluitvormingsprocessen
  • Controle van (tussentijdse) rapportages, presentaties
  • Initiëren van de voorbereiding van symposia
  • Public relations

ledenoverzicht