Projecten

De leden van het Euregionaal Forum Grensoverschrijdende Genzondheidszorg initieren, ontwikkelen en beoordelen grensoverschrijdende zorgprojecten. Deze samenwerkingsprojecten worden gecofinancieerd met middelen uit het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland.

 

INTERREG Deutschland-Nederland

INTERREG is een stimuleringsprogramma van de Europese Unie voor ontwikkeling van Europese grensregio’s. Dankzij het INTERREG-programma kunnen grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten langs de Nederlands-Duitse grens worden gesubsidieerd. Deze subsidie is ook beschikbaar voor innovatieve, grensoverschrijdende projecten met Nederlandse en Duitse partners op het gebied van gezondheidszorg.

 

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een INTERREG-subsidie moet uw project aan een aantal

criteria voldoen:

  • Gezamenlijke uitvoering door minimaal een Nederlandse en een Duitse partner.
  • Passend binnen de richtlijnen van het INTERREG-programma.
  • Blijvende samenwerking na de beëindiging van de subsidie of blijvende grensoverschrijdende positieve effecten.

www.deutschland-nederland.eu